Projekty

Nowy projekt !

11 lutego rozpoczęliśmy nasz nowy projekt „Ja też mogę pływać” – będący dla części z uczestników kontynuacją nauki pływania rozpoczętej w projekcie „Usprawnianie przez pluskanie”, a dla reszty dzieci początkiem przygody z wodą.  Zajęcia odbywają się w niedziele na Słowiance, opiekuje się nami dwójka wspaniałych instruktorów: pani Małgosia oraz pan Piotr.

 

Wrzesień-listopad 2017- projekt  w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych – Budżet Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Usprawnianie przez pluskanie” – zajęcia na basenie Słowianka z elementami nauki pływania dla dzieci niepełnosprawnych, z wykorzystaniem metody Halliwick.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach na basenie w projekcie „Usprawnianie przez pluskanie” dzieci zwiększyły – każde na swoja miarę – umiejętności w zakresie niezależności i przystosowania psychicznego na terenie basenu i w wodzie. Największym sukcesem projektu jest nabycie kilkoro dzieci umiejętności samodzielnego utrzymania się na wodzie przez krótki okres czasu oraz przepływania krótkich odległości w pozycji na plecach i  brzuchu, co w niedługim czasie przełoży się na umiejętność samodzielnego pływania.

Wrzesień-listopad 2017- projekt „Bajeczna terapia”– bajkoterapia dla dzieci niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach realizacji zadania publicznego.  W czasie projektu przeprowadzono cykl 10 warsztatów bajkoterapeutycznych, w trakcie których dzieci pod kierunkiem specjalisty pracującego metodami aktywnymi (drama, arteterapia, pedagogika zabawy), wraz z towarzyszącymi im rodzicami lub opiekunami uczyły się,  jak radzić sobie z trudnościami życiowymi (np. rozstania, szpital, niepełnosprawność) oraz jak pokonywać emocje takie jak złość, strach, nieśmiałość. Celem projektu była poprawa umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci poprzez nauczenie ich umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (relacje z innymi dziećmi oraz z dorosłymi, konflikty, dzielenie się, agresja, kłamstwo, odmienność) oraz rozbudzenie i kształtowanie u dzieci oraz ich rodziców i opiekunów zainteresowań czytelniczych – poprzez zabawę dzieci ze sobą nawzajem i z rodzicami/opiekunami.

 

 

Czerwiec – wrzesień 2017- projekty „Wspólna zabawa drogą do sprawności”– grupowa terapia ręki dla dzieci niepełnosprawnych oraz „Razem Raźniej” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z konkursu Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Stowarzyszenia Dorośli- Dzieciom „Centrum Dla Rodziny”

W ramach projektu „Wspólna zabawa drogą do sprawności” zrealizowane zostało po 12 zajęć ruchowo-sensoryczno-terapeutycznych dla dwóch pięcioosobowych grup dzieci niepełnosprawnych oraz towarzyszących im rodziców lub opiekunów. Warsztaty polegały na terapii poprzez zabawę, rozpoczynały się od przywitania, śpiewanek i przedstawienia tematu zajęć, a następnie dzieci z wykorzystaniem elementów zabawy bardzo chętnie wykonywały prace związane z tematem danych zajęć. Wykonywano prace z masy solnej, pióropusze, kubeczki, maski, przeróżne obrazy i obrazki, do których wykorzystywano materiały żelowe, gąbczaste, silikonowe, guziki i inne surowce sensoryczne, którymi dzieci lubią się bawić, a przy okazji tworzenia określonej tematycznie pracy jednocześnie mogą rozwijać swoje umiejętności motoryczne.

W ramach projektu „Razem Raźniej”zrealizowano 5 dwugodzinnych warsztatów wsparcia dla 10 rodziców dzieci niepełnosprawnych, w trakcie których ich dzieci brały czynny udział w zajęciach w Sali Zabaw. Grupę wsparcia dla rodziców prowadziła pani psycholog Danuta Przewoźnik, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. Spotkania grupy wsparcia rodziców koncentrowały się wokół ważnych aktualnych spraw oraz tematów związanych z istotą specyficznego rodzicielstwa. Celem grupy było wzajemne wspieranie się  członków poprzez integrację, wymianę informacji oraz dzielenie się swoimi emocjami i doświadczeniami.