Nowy projekt – Wspólna zabawa drogą do sprawności

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego ROPS w Zielonej Górze na realizację projektu „Wspólna zabawa drogą do sprawności”. Ruszamy już od 4 maja, zajęcia prowadzić będzie pani Arleta Karczmarczyk z Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL Magdalena Mazur przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp. Zajęcia będą trwać od maja do lipca, odbywać się będą raz w tygodniu, w czterech grupach po 5 dzieci z rodzicem lub opiekunem, co pozwoli na lepsze nawiązanie więzi między uczestnikami oraz prowadzącym specjalistą oraz rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb. Podstawową formą zajęć jest zabawa, co znacząco wpływa na chęć uczestniczenia dzieci i rodziców w warsztatach. Warsztaty rozpoczną się od przywitania, śpiewanek i przedstawienia tematu zajęć, następnie odbędą się zajęcia z pokazywaniem przy muzyce, orientacją w przestrzeni, kształtowaniem prawidłowej postawy. Dzieci będą rozwijały swoją kreatywność poprzez pracę z różnego typu materiałami sensorycznymi, zabawy plastyczne i ćwiczenia koncentracji uwagi, a na zakończenie cyklu warsztatów odbędzie się wystawa prac wykonanych przez dzieci.