Rodzinne warsztaty świąteczne

  

W grudniu dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z województwa lubuskiego w ramach środków PFRON mogliśmy przeprowadzić w lokalu Fundacji Drogi Rozwoju cykl zajęć pod nazwą „Rodzinne warsztaty świąteczne”. 

Uczestnikami warsztatów było 20 dzieci, każde z rodzicem lub opiekunem –  mieszkańcy Gorzowa oraz w powiatu gorzowskiego.  Warsztaty były podzielone na dwa bloki tematyczne: pierwszy to warsztaty tworzenia aniołów, obejmujące wykonanie gipsowych odlewów aniołów oraz ich  ozdabianie, a następnie pakowanie gotowych aniołów na prezenty. Drugi  blok warsztatowy polegał na wykonywaniu ozdób świątecznych przy użyciu brystolu, ozdobnych dziurkaczy, kolorowego papieru, wycinanek, szablonów, brokatu itp.  Dzieci wykonywały prace pod kierunkiem  i z pomocą swoich opiekunów, rozwijając swoją kreatywność poprzez wykorzystanie różnego typu materiałów sensorycznych, osoba prowadząca  warsztaty w atrakcyjny dla uczestników warsztatów sposób przeprowadziła dzięki nim terapię ręki u dzieci, a  uczestnicy integrowali się nawzajem oraz rozwijali swoje kompetencje społeczne w relacjach z pozostałymi uczestnikami warsztatów. Na zakończenie projektu, w trakcie  integracyjnego spotkania świątecznego wszystkich czterech grup, odbyła się również w siedzibie Fundacji Drogi Rozwoju wystawa prac wykonanych przez uczestników, będąca podsumowaniem warsztatów – w tym dniu odwiedził nas również Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom prezenty 🙂