Uroczyste otwarcie wystawy prac wykonanych w trakcie projektu „Wspólna zabawa drogą do sprawności”

 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy prac prac plastycznych uczestników integracyjnych warsztatów w ramach projektu „Wspólna zabawa drogą do sprawności” współfinansowanego ze środków województwa lubuskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018r. realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Wydarzenie to odbędzie się w poniedziałek, 2 lipca o godz. 16.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107.