Zakończenie projektu „Wspólna zabawa drogą do sprawności” edycja 2018. Wystawa prac.

Zakończyliśmy nasz projekt „Wspólna zabawa drogą do sprawności” współfinansowanego ze środków województwa lubuskiego, w trakcie którego dzieci w nim uczestniczące wykonały prace prace oraz obrazy i obrazki, do których wykorzystywano materiały żelowe, gąbczaste, silikonowe, guziki i inne surowce sensoryczne.

Celem projektu była poprawa umiejętności społecznych oraz motywacji i chęci do działania dzieci i rodziców lub opiekunów uczestniczących w projekcie, a także usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dzieci, podnoszenie ich sprawności percepcji wzrokowo-słuchowej, usprawnianie ich pamięci i koncentracji uwagi, stymulacja zmysłów i wspomaganie świadomości ciała i przestrzeni oraz motoryki i wspieranie rozwoju mowy oraz rozwoju osobistego – poprzez zabawę dzieci ze sobą nawzajem i z rodzicami/opiekunami. Dzięki warsztatom dzieci oraz ich opiekunowie nauczyli się rozpoznawać swoje mocne strony, budować pozytywny obraz siebie oraz poznali  metody radzenia sobie ze stresem, uświadomili sobie wartości rodziny i wsparcia grupy rówieśniczej.

Na zakończenie projektu, w dniu 2 lipca odbyło się uroczyste otwarcie  wystawy prac wykonanych w trakcie warsztatów – w Galerii Krąg  mieszczącej się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie.