Zarząd

Prezes Zarządu Iwona Kotwicka
Wiceprezes Zarządu Julia Sarkisjan
Skarbnik Aneta Całkiewicz